Beslut om återbetalning

Beslut om återbetalning

Styrelsen i Västerås Innebandy har tillsammans med cupledningen för Mälarenergi Cup haft veckovisa möten för att följa och ständigt bevaka situationen om eventuellt stöd från regeringen via Riksidrottsförbundet, kommunen och sponsorer. Även om Riksidrottsförbundet har beslutat om fördelningsprinciper , så verkar tyvärr inte det definitiva beslutet och den faktiska utbetalningen komma i närtid vilket det först utlovades. Fördröjningen innebär att vi inte vill vänta längre med att kunna ge anmälda lag besked om vad som händer nu.

Att Mälarenergi Cup inte kan genomföras som planerat 17–19 april i år innebär att de anmälda lagen med sina entusiastiska spelare och ledare samt glada medföljande supporter, mister möjligheten att uppleva vackra Mälarstaden Västerås, delta i Sveriges roligaste cup och inte heller får beskåda Sveriges nyaste och finaste innebandyhall som skulle ha invigts i mars! Vi som arrangerade förening får inte heller äran att vara era värdar för en stor innebandyfest. Våra medlemmars engagemang under de tolv år vi arrangerat cupen har också genererat de intäkter som skapat grunden för vår existens och breda verksamhet, alltifrån innebandylekis och uppåt i åldrarna.

Corona-viruset utbrott och spridning är inget någon har kunnat förutspå eller påverka och ska betraktas som en ”force majeure”-händelse. Västerås Innebandy och Mälarenergi Cup önskar inget annat än att kunna betala tillbaka alla anmälningsavgifter och deltagaravgifter. Hur ledsamt det än är att meddela så har vi tyvärr inte den möjligheten nu. För att genomföra en så pass omfattande cup krävs betydande planeringsarbete, varför Västerås Innebandy har en anställd som cupansvarig året om. Utöver det har föreningen även andra kostnader för cupen, även när den som nu inte kan bli av. Sammantaget är kostnaderna föreningen har högre än de inbetalda anmälningsavgifterna.

Styrelsen och cupledningen har beslutat om en 50% återbetalning av deltagaravgifterna. Ansökan om kompensation behöver utföras innan sista maj i år och med följande länk .

När beslutet om fördelning av regeringens avsatta 500 MSEK kommunicerats, förhandlingar med kommunen och sponsorer slutförts samt nedskärningsplan beslutats för våra dryga 500 medlemmar för kommande säsong, återkommer föreningen och cupledningen med besked om möjligheterna till ytterligare återbetalningar till anmälda lag och i så fall vilka belopp. Vi kan dock i dagsläget inte säga när vi kan ge detta besked.

Med vänlig men bekymrad hälsning
Styrelsen i Västerås Innebandy och cupledningen för Mälarenergi Cup