§ 1. Spelregler

Mälarenergi Cup 2024 spelas efter SIBF:s regler i alla tillämpliga delar.

§ 2. Tävlingsform

Lagen indelas i grupper om fyra lag (vid ojämnt antal lag i klassen kan enstaka grupper vara 5 lag), där alla möter alla. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger i match ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag


 • Inbördes placering avgörs genom antal poäng
 • Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
 • Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål

Är lagen trots detta lika avgörs placering genom


 • Total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas.
 • Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
 • Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
 • Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas

Tävlandelag

Samtliga lag i varje grupp går till slutspel. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag i gruppen går till B-slutspel. Lagets placering i gruppen avgör motståndaren i slutspelet. 

Slutspelet sker efter cupsystem, det vill utslagningsmetoden. Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt. Endast 1:a och 2:a plats i A+B finalen delas ut en medalj till varje spelare och pokal till varje vinnande lag och 2:a i A och B final.

Kämpandelag

Klass P/F 9-11 spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklassen, det vill säga inga tabeller räknas och inget slutspel spelas. 

I kämpande klass spelar man 4 mot 4 + målvakt

Spelplanen är ca 30 x 15 m

Målburarna är 120x90cm

Matchtid 2x15 rullande tid. Timeout ej tillåten.

I lagppåsen man hämtar vid incheckningen är en medalj till varje spelare.

§ 3. Matchtid

Gruppspel och slutspel: 2 x 15 min.

A & B Final: 2 x 20 min.

Rullande speltid gäller i samtliga matcher.

Vid en måldifferens på 10 mål eller fler så stoppas INTE klockan vid mål och utvisning.

Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt.

OBS! 3 straffar gäller per lag.

§ 4. Time out

I gruppspel är det ej tillåtet med time out. I slut- och finalspel är det tillåtet med 1 time out à 30 sekunder per lag och match.

§ 5. Antal spelare och avbytare

Ett lag kan maximalt använda 20 spelare under en match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma klass. Spelarna ska finnas med på båda lagens respektive deltagarförteckningar.

En extra spelaravgift om 400 kr tillkommer och kan beställas i Cup Manager för varje spelare som deltar i två lag. Mälarenergicup kan ej garantera att matcherna inte krockar.

Om man har flera lag anmälda från samma förening i någon av klasserna Grön och Röd får man inte låna mer än två spelare mellan lagen.

§ 6. Åldersdispenser

Det ges generell dispens för maximalt 2 spelare per trupp, som är högst ett år för gammal. Ingen generell dispenser ges om klubben har deltagande lag i berörd åldersklass.

Följande undantag gäller:


 • I alla Grön klassermedges inga ålders dispenser
 • I flickklasserna medges dispens för maximalt 2 spelare per match, som är högst ett år för gammal.

Möjligheten till dispenser är avsedda för spelare som främst av sociala skäl annars inte kan delta.

Åldersdispensen kan ansökas fram tills 2 dagar innan cupen startar.

Vi vädjar till er att tänka på Fair play och inte utnyttja detta för att toppa laget.

Spelare med dispens får inte delta med lag i sin egen åldersklass.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.

§ 7. Deltagarförteckning

Alla lag skall, för att få starta, före sin första match i turneringen lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Endast angivna spelare får delta. Komplettering är ej tillåten efter det att första matchen är spelad.

Förteckningen lämnas online via Lägg till / redigera spelare på My team info. Skickar man inte in den online, går det även att lämna in deltagarförteckningen till informationen på ABB Arena Syd eller till sekretariatet i hallen där ni spelar er första match. Deltagarförteckningen skall vara inlämnad en timme innan er första match.

§ 8. Vid match

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren skall överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomarna bedömer att ena laget ska byta speldräkt, på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska bortalaget byta.

Samtliga spelare måste vara försäkrade.

Varje lag tillhandahåller egna uppvärmningsbollar.

§9. Utvisningar
SIBF regler gäller med följande undantag: I P/F 9-11 döms ej utvisningar, inga powerplay eller boxplay (lagstraff). Vid förseelser som skulle ha genererat i utvisning får domarna prata med spelaren samt ledaren om det regel fel han/hon gjort sig skyldig till, spelaren får sätta sig på avbytarbänken och vila. Spelaren får medverka i spel igen efter nästa spelavbrott.

§ 10. Domarna

Mälarenergi Cup tillsätter domare.

§ 11. Tävlingsjury

Juryn består av representanter från Mälarenergi Cup. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

§ 12. Organisationskommitté

Mälarenergi Cup arrangeras av Västerås IBS Ungdom

§ 13. Protester och bestraffningar

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet, Tävlingskansliet på MÄLARENERGI ARENA av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (2000:-) skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkännes.

§ 14. Matchstraff

Teknisk matchstraff ger avstängning i aktuell match,  lindrigt matchstraff ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match. Grovt matchstraff  bestämmer juryn och disciplinkommittén följderna av förseelsen. Dock minst en matchs avstängning.

§ 15. Walk-over

Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.

§ 16. Spelprogram

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig.

§ 17. Ordningsföreskrifter

Skolorna ställs till förfogande av Västerås Kommun. Vi ber därför alla deltagarna som bor på skola att rätta sig efter de ordningsregler som gäller:


 • Klubbledarna är ansvariga för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse.
 • Förtäring av alkohol är strängt förbjuden på skolan
 • Rökning är strängt förbjuden inne på skolan.
 • Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalarna och korridorer.
 • Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid skall vara stängda.
 • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från skolan.

§ 18. Försäkringar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför plan. Mälarenergi Cup 2025 ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.