Uppdatering kring återbetalningar

Mälarenergi Cup har fortsatt arbeta med att få klarhet i vår situation och hur vi på bästa sätt ska kunna lösa situationen för våra anmälda lag. Ett av de första momenten i arbetet har varit att skicka in ett underlag till Riksidrottsförbundet för det beräknade ekonomiska bortfallet för oss arrangerande förening. Vi uppskattar att regeringen tillsammans med Riksidrottsförbundet har fattat beslutet om att stödja Sveriges idrottsföreningar. För att läsa mer om regeringens beslut, klicka här. ( https://www.rf.se/Nyhet...riakutstodtillidrotten/ )

Mälarenergi Cup har dessutom under de senaste veckorna haft en dialog med andra cuparrangörer kring situationen. A mbitionen är att finna en så bra ekonomisk och gemensam lösning för cupernas alla deltagande lag. I första hand inväntar vi besked från Riksidrottsförbundet gällande vilka kriterier som gäller för stödet och om vi får någon kompensation för den uteblivna cupen och de fasta kostnaderna som det innebär.

Vi förstår att ni vill ha besked men ber om er förståelse för att processen kommer att ta tid innan vi som arrangerande föreningar vet hur vi bäst kan lösa det här. Vi kommer att fortsätta följa Riksidrottsförbundets information och kommer uppdatera er så snart det kommer ut ny information.

Västerås Innebandy Styrelsen