Återkoppling och Frågor & Svar, del 2

Sedan beslutet om återbetalning presenterades måndagen 20:e april har cupansvarige och ordförande för cuparrangerande föreningen ringt till samtliga betalande anmälda lag till Mälarenergi Cup. Hittills har vi samtalat med och erbjudit en personlig återkoppling till 182 lag. Det är oftast enklare att muntligen beskriva situationen i ett privat samtal och samtidigt finns det möjlighet att från de anmälda lagens sida att ställa frågor och få svar direkt. Från er har vi också fått konstruktiv återkoppling om kommunikationen och hanteringen från vår sida, som vi tar till oss. Samtalen har varit uppskattade och vi vill tacka för att ni har tagit er tiden att prata med oss. Vi kommer fortsätta tills alla 211 lag som har betalat är kontaktade, vilket borde vara i slutet av nästa vecka.

Nedanför följer vanliga frågor från dessa samtal med svar från oss. Har du ännu någon fråga så kontakta oss på malarenergicup@vib.se så försöker vi besvara så fort vi kan. Nästa vecka kommer en statusuppdatering om vad som har hänt och en handlingsplan för den närmaste tiden.

Frågor & Svar, del 2

Hur förhåller sig era olika delar av Västerås innebandy till varandra, dvs Västerås IBS Ungdom i förhållande till IBF Västerås (elitlaget)?

Västerås Innebandy är en och samma förening, som av rent sportsliga förutsättningar är uppdelade i tre juridiska föreningar ( Innebandyföreningen Västerås, Västerås Innebandy Sällskap och Västerås Innebandy Sällskap Ungdom), för att kunna ha fler seniora lag i olika divisioner för att främja nivåanpassad utveckling för spelare och ledare. Respektive förening och kostnadsställe/resultatenhet/avdelning har egen budget. Mälarenergi Cup är ett samarbete med Västerås Innebandy som hel förening och Mälarenergi som sponsrande företag. Cupen ligger i den juridiska föreningen Västerås Innebandy Sällskap Ungdom.

Föreningen har seniorlag på dam- och herrsidan. Går mitt barns pengar åt för att bekosta deras löner?
Nej. Föreningen betalar inget arvode eller någon lön till någon av spelarna. Det fungerar säkert olika i olika föreningar och beroende på var i seriestrukturen ett lag befinner sig, men hos oss betalas det inte löner till spelarna.

På sociala medier presenterar ni nya spelare. Har ni använt barnens pengar till att köpa nya spelare?

Nej. Föreningens herrlag spelar i division 1 och ingen spelare får lön. Att spelare ändå väljer att byta till vår förening från andra klubbar har andra orsaker, idrottsliga såklart men också att man flyttar till Västerås för att studera, börjar ett nytt jobb eller av familjeskäl för att nämna några vanliga anledningar. Att en spelare byter klubb efter en säsong är inte konstigt, det gör spelare i alla åldrar och på alla nivåer. För berörda spelare har ingen övergångsersättning betalts och därmed inte belastat föreningens ekonomi alls.

Har ni något kommunalt bidrag (eller från arbetsförmedling eller liknande) för kanslipersonal?
Med all respekt för frågan och till er som sökt efter och möjligen funnit sådan information, men som arbetsgivare med ett ansvar, så vill föreningen av integritetsskäl inte medverka till att alla detaljer som handlar om nuvarande och tidigare anställdas tjänster och anställningsförhållanden, sprids på sociala medier. I den intressekonflikt som uppstår mellan att vara helt transparent och att värna sina anställda, hoppas vi på förståelse för att vi inte går in djupare på frågan här.

Som vi nämnt tidigare har föreningen genomfört korttidspermittering av den cupansvarige sedan början av april. Föreningen får inget (löne)bidrag för cupansvarige.

Har Mälarenergi som sponsor gett sin syn på ert agerande?

Cupansvarig har löpande kontakt med Mälarenergis sponsoransvarige Glenn Braun. Mälarenergi har och är nöjda med samarbetet men tycker att kommunikationen har varit bristfällig och inte varit tillräckligt tydlig. Detta faktum insåg vi även själva varför vi gjorde ett förtydligande som publicerades 24 april. Ordförande och delar av föreningens styrelse har också löpande kontakt med Mälarenergis sponsoransvarige Glenn Braun samt marknadschef Ove Fredriksson för att diskutera och lösa den uppkomna situationen så fort som möjligt.

Har ni haft någon dialog med Svenska Innebandyförbundet? Deras chefsjurist var väldigt tydlig när en ledare i ett av de anmälda lagen ställde frågan ”pengarna ska i sin helhet betalas tillbaka till lagen, annars blir det straffavgifter och inga sanktioner framåt.”
Vi kontaktade förbundsjurist Linda Noppa 22 mars för att få information hur vi skulle tolka Västmanlands förbunds beslut att föreningen inte fick arrangera cupen och hur det juridiska läget ser ut med tanke på Corona-viruset, hänvisning till cupens anmälningsregler beträffande force majeure, myndighetsåtgärd osv. Både innan och efter förbundets beslut 13 mars har dialog förts med lokala förbundet, men eftersom svaren inte varit helt samstämmiga mellan Svenska innebandyförbundet och Västmanlands innebandyförbund så har föreningen hamnat i oönskad limbo. Otydligheten om det juridiska läget har ökat ytterligare efter samtal med affärsjurister som hävdar att föreningen borde/kan ha juridisk rätt att behålla den del av avgifterna som täcker de fasta, tagna kostnaderna. Eftersom ingen rättspraxis finns som vi vet om, så finns ingen guidning heller. För någon dag sedan kom följande text från det lokala förbundet ”…efter kommunicerat med Svenska Innebandyförbundet är att vi inte kan ge er några rekommendationer om hur ni skall förhålla er till era avtalsparterners invändningar och synpunkter.”. Föreningen har kontaktat Svenska Innebandyförbundet för förtydligande.

Skäms ni inte som har tagit barnens pengar som de jobbat ihop för att kunna åka på cup?

Som ideellt engagerande är vi väl medvetna om och har erfarenhet av att samla ihop pengar, sälja produkter osv för att barn, egna och andras, ska få åka på cup och ha roligt. I mer än tolv års tid har Mälarenergi Cup också kunnat infria de förväntningarna anmälda lag haft på oss.

Vi som cuparrangerande förening vill självklart att alla anmälda lag och spelare ska få tillbaka alla sina pengar. Utgångspunkten har alltid varit att återbetala i rena kontanter för att ge mottagaren möjlighet att göra vad de vill med sina pengar så fort som möjligt. Det handlar inte om att vi inte vill, utan att vi inte har möjlighet att betala tillbaka alla pengar just nu eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Hade pengarna från Riksidrottsförbundet betalats ut till drabbade föreningar i april som först utlovades så hade den första återbetalningen också varit större än de 50% på deltagaravgifterna som vi hittills betalat tillbaka. Det är vår ambition och vi arbetar väldigt hårt för det.

Vi är väldigt bekymrade över situationen, hur det drabbar de anmälda lagen, men också över vilka följder Coronakrisen får för Sveriges idrottsklubbar och föreningsliv och hoppas att så många som möjligt ska klara sig igenom krisen så att vi kan ta emot många idrottande barn och ungdomar under många år framöver.