Förtydligande om återbetalning

Styrelsen i Västerås Innebandy tillsammans med cupledningen för Mälarenergi Cup vill förtydliga det senaste utskicket eftersom vi har förstått att informationen har varit för otydlig. Här kommer ett förtydligande:

Vi vill betala tillbaka alla deltagaravgifter!

1. Deltagaravgifterna – cuparrangören genomför en första återbetalning med 50% av deltagaravgifterna, i väntan på besked från regeringen och Riksidrottsförbundets beslut om tilldelning av pengar och till förhandlingar med kommunen och sponsorer har slutförts. Återbetalningarna genomförs redan och vissa lag kommer få sina pengar idag fredag 24 april.

Vår ambition är fortfarande att betala tillbaka alla deltagaravgifterna. Vi hör av oss så fort vi vet mer om när det kan ske.

2. Anmälningsavgifterna (lagavgifterna) – cuparrangören behöver dessa avgifter för att delvis täcka de fasta, redan tagna kostnaderna för att planera och genomföra cupen. Sammantaget är kostnaderna föreningen har högre än de inbetalda anmälningsavgifterna. Till kostnaderna hör lön till cupansvarige, programvaror för hantering av cup och schemaläggning av matcher och domare, marknadsföringskampanjer online och fysiskt, förvaring och försäkring av innebandygolven samt priser för att nämna de större utgifterna.

Läs avsnittet nedan med Frågor & svar, där de vanligaste frågorna som vi har fått besvaras. Har du ytterligare någon fråga så vänligen mejla till malarenergicup@vib.se . Vi återkopplar via mejl och telefon i tur och ordning till alla som hör av sig.

Frågor & svar

Varför kan inte cupen flyttas och spelas i höst istället - i september till exempel?

ABB Arena Syd (bandyarenan) som är huvudarenan och hemvisten för cupen går inte att hyra eftersom det är is där då. Cupen skulle krocka med andra idrottsverksamheter som har förtur. Så tyvärr har vi ingen praktisk möjlighet att lägga cupen då även om restriktionerna kring arrangemang är borta.

Varför ska man ansöka genom ett formulär om att få tillbaka pengarna?

I anmälan till cupen registreras inte från vilket konto pengarna kommer ifrån, det omöjliggör återbetalning till samma konto. Formuläret på hemsidan är till för att vi ska kunna göra återbetalningarna.

Om vi ansöker om att få tillbaka 50% av deltagaravgifterna nu, har vi då gått med på att inte få tillbaka mer pengar eller någon annan kompensation?

Nej, ansökan om en första återbetalning med 50% av deltagaravgifterna är för att omgående ge tillbaka så mycket som föreningen har pengar för. Ambitionen kvarstår att återbetala alla deltagaravgifter och återkomma med besked om det så snart vi kan.

Varför frågar ni efter föreningens bankgiro eller plusgiro? Vi vill ha tillbaka pengarna till vårt lagkonto på banken.

I anmälan till cupen registreras inte från vilket konto pengarna kommer ifrån, det omöjliggör återbetalning till samma konto. För att säkerställa att pengarna når rätt mottagare, sänds pengarna till föreningens bankgiro/plusgiro, eftersom man kan se mottagaren vid betalningstillfället. Det kan man inte med privata bankkonton och man eliminerar därmed risken för att pengar hamnar hos fel mottagare.

Varför betalas endast 50% av deltagaravgifterna?

Just nu finns det inga mer pengar att tillgå, vi tömmer alla våra bankkonton för återbetalningen, så när på en mindre summa som krävs för personallöner och fasta driftskostnader för kansliet för att överleva till september. Det är därför återbetalningen nu i april inte kan vara större.

Vår ambition är fortfarande att kunna betala tillbaka alla deltagaravgifter. När vi fått beskedet vi väntar på, vet vi hur stor nästa återbetalning blir. För att kunna återbetala upp till 100% av deltagaravgifterna, kan det också bli aktuellt med lösningar så att anmälda lag kan använda det belopp vi inte återbetalt i pengar till nästa års cup. Just nu ber vi om förståelse och tålamod, vi arbetar för er alla för att lösa detta.

Det låter krångligt att 50% betalas tillbaka nu och att det kommer ännu en återbetalning senare, (eller möjligen en annan kompensation) Varför har ni valt att göra så?

Cupen har fått signaler om att lag gärna ville ha tillbaka pengar i närtid. Föreningar som fått ställa in stora cuparrangemang lovades också att få pengar i april genom Riksidrottsförbundet vilket gjorde att vi trodde att det skulle gå att snabbt betala tillbaka mycket större belopp av deltagaravgifterna. Då bestämde vi att göra en delbetalning av pengarna nu istället för att vänta in det beskedet och pengarna från Riksidrottsförbundet som ser ut att komma tidigast till midsommar.

Går det inte att slippa alla kostnader när cupen ställts in så pass långt innan?

Tyvärr inte. Cupen har blivit av med samtliga kostnader som berör hallhyra, boendehyra, kost, bespisningspersonal, domare, arvoderingar för att nämna de större kostnaderna. Men cupen har en anställd person som planerar och genomför cupen, utöver programvaror för hantering av cup och schemaläggning av matcher och domare, marknadsföringskampanjer online och fysiskt, förvaring och försäkring av innebandygolven samt priser för att nämna några av de större utgifterna. När utgifterna summeras är de högre än de inbetalda lagavgifterna.

Kan inte föreningen själv minska på kostnaderna?

Föreningen har ställt in alla träningar som kostar hallhyra, permitterat personal och strypt alla utgiftsposter så långt man ha kunnat. Men kostnader som är avtalsbundna eller redan tagna kan man inte minska. Föreningen behöver se över alla möjligheter för att säkra upp ekonomin och att föreningen kan leva vidare med sin verksamhet. Neddragningar är givetvis något som behöver betänkas inom alla delar av föreningen.

Använder föreningen pengarna för att finansiera dyra representationslag?

Föreningen vill noga poängtera att pengarna har använts bara till de mest nödvändiga utgifterna i form av hallhyror, domarkostnader, serieavgifter för att nämna några. Det finns exempelvis ingen spelare som har en enda krona i arvode i hela föreningen. Inte heller har föreningen något elitlag som tilldelats pengar.

Vilka vinster gör föreningen nu när ni ställt in cupen?

Inga vinster alls. De inbetalade deltagaravgifterna ska betalas tillbaka så fort likviditeten tillåter.

Hur kan föreningen göra något som drabbar barn och ungdomar?

Föreningen kan inte stå till svars för Corona-virusets spridning eller den pandemi som råder i Sverige och övriga världen. Vi är lika överrumplade som alla andra av det som skett. Men självklart kommer föreningen göra rätt för sig och har ambitionen att återbetala alla deltagaravgifterna.

Fler Frågor & Svar här:
https://malarenergicup.vib.se/aterkoppling-och-fragor--svar-del-2