Det ges generell dispens för maximalt 2 spelare per trupp, som är högst ett år för gammal. Ingen generell dispens ges om klubben har deltagande lag i berörd åldersklass.

Följande undantag gäller:

  • I alla Grön klasser medges inga ålders dispenser
  • I flickklasserna medges dispens för maximalt 2 spelare per match, som är högst ett år för gammal.

Möjligheten till dispenser är avsedda för spelare som främst av sociala skäl annars inte kan delta.

Åldersdispensen kan ansökas fram tills 2 dagar innan cupen startar.

Så här ansöker man --> Redigera din anmälan på cupens hemsidan, välj "Registrera spelare och dispenser" --> "Lägg till ny spelare" Sedan anmäler du personen med namn, personnummer, tröjnummer. Är spelaren överårig bör det komma upp en ruta där en motivitation ska skrivas.

Vi vädjar till er att tänka på Fair play och inte utnyttja detta för att toppa laget.

Spelare med dispens får inte delta med lag i sin egen åldersklass.

Observera att man ej får ha med fler överåriga spelare som byter mellan matcherna. Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.