Här följer en informationstext kring olika delar av Mälarenergi Cup Innebandy. Vi hoppas att samtliga ledare som följer med på cupen har läst igenom denna och har god kännedom kring informationen. Vi vill samtidigt passa på att hälsa er varmt välkomna till Mälarenergi Cup Innebandy 2025!


Tävlingsform

Till Mälarenergi Cup är alla lag välkomna. Det enda som krävs är att föreningen är registrerad i sitt nationella innebandyförbund.

Vår målsättning är att samtliga lag som anmäler sig ska få möjlighet att delta.  

Tävlande lag

Tävlingen inleds med gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 4 eller 5 lag där alla möter alla i en enkelserie. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag i gruppen går till B-slutspel. 

Slutspelet spelas i enlighet med utslagningsmetoden. 

Cupen startar fredagen den 11:e april klockan 17:00 och slutspelet startar under lördag eftermiddag/kväll i både A- och B-slutspel och avslutas söndag den 13:e april. (Datumet ej bekräftat).

Anmälan och betalningar

Vid godkännande skickas ett mejl till den uppgivna e-postadressen vid laganmälan.

Observera

Det är viktigt att de lag som väljer kategori A och B anmäler antal deltagarkort så fort som möjligt. Antalet kan ändras hur många gånger som helst och bekräftas endast vid betalning.

Viktigt!

Senast den 28 feb 2025 måste alla deltagarkort vara betalda!

Avgift för lagändringar
LAGÄNDRINGAR UNDER MARS: avgift 250kr/ändring

LAGÄNDRINGAR UNDER APRIL: avgift 500kr/ändring.

(Lagändringar görs inte tills avgiften är betald.)

Återbetalning

Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej vid utträde från cupen.

Återbetalning för betalda deltagarkort kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Detta gäller från Januari månad.

Vid återbetalning av deltagarkort kan del av avgift räknas av gentemot kostnader redan tagna. Därför är det av vikt att så snart som möjligt avboka sitt deltagarkort.

Samtliga avgifter betalas in på:

Bank: NORDEA 

Plusgiro: 531825-8

IBAN: SE 15 8000 0842 4496 4382 7901

BIC: SWEDSESS

Priser

Mälarenergi Cup-trofén och medaljer till ettan och tvåan i respektive tävlande klass

Försäkringar, ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Mälarenergi Cup 2025 har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Lämna därför ALDRIG värdefulla föremål eller pengar kvar i skolboendet eller omklädningsrummen!

FORCE MAJEURE

Nedanstående Force Majeure-klausul gäller vid oförutsedda händelser som förhindrar genomförande av arrangemang och som arrangören inte kunnat förhindra. För att läsa om hur vi hanterar COVID-19, läs nedan paragraf.  

Västerås Innebandy är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Västerås innebandys kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

Det är absolut förbjudet och nolltolerans mot intag av alkohol på skolgården och hotell som är kopplat till MälarenergiCup.